Ogres novada Sociālajā dienestā vērsušies divi jaunieši – Kalvis un Kristīne, kuri ir izceļojuši no Latvijas un vairākus gadus par savām mājām sauc Norvēģijas pilsētu Bergenu.

Jauniešu dzimtā puse ir Ogre un Ogresgals. Bergenā jaunieši nodarbojas ar savu uzņēmējdarbību un turpina meklēt jaunas iespējas. Bet stāsts ir pavisam par ko citu.

Šogad jauniešiem, viesojoties Latvijā, radās ideja palīdzēt ģimenēm ar bērniem, kas nonākušas grūtos apstākļos – maznodrošinātām vai trūcīgām. Kopā ar Ogres Sociālā centra Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem vadītāju Gintu Lūsi tika sameklētas 4 ģimenes, kurām ikdienā ir grūti piepildīt savu bērnu vēlmes pēc jaunām grāmatām, rotaļlietām un citām bērnu sirsniņām kārotām vai bērnu aprūpei nepieciešamām lietām.

Bērni tika gan pie kārotām grāmatām, gan futbola bumbām, gan citām noderīgām mantām.

Kalvis un Kristīne par rezultātu saka: “Ģimenes, kuras sastapām bija atvērtas un laipni mūs sagaidīja, tās ir stipras ģimenes, neskatoties uz apstākļiem kādos tās nonākušas. Tajās aug jauni sportisti, mūziķi un mākslinieki, kurus mēs visi varam atbalstīt. Un mēs ticam, ka cilvēki var palīdzēt līdzcilvēkiem un aicinām visus, ja ir iespēja, to darīt.”

Savukārt mēs – Ogres novada Sociālā dienesta darbinieki – priecājamies, ka aizvien vairāk līdzcilvēki vēlas palīdzēt kādam tepat blakus un sakām paldies gan savā, gan ziedojumu saņēmēju vārdā!

// Ņina Asare, Ogres novada Sociālā dienesta projektu vadītāja